Skip to main content

Gebi d.o.o.

Adresa
Maršala Tita 46
24220 Čantavir
Srbija


Telefon
024 782 525

E-mail
office@gebi.rs

PIB
100849976

Matični broj
08202249

Šifra delatnosti
1091 - Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

Web adresa
shop.gebi.rs

Visa cardMaster cardMaestro cardAmerican express cardDina card
Visa secureMaster card check
Banca intesa